top of page

VÝROBNÍ HALA VČETNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI, SMIŘICE

Kolaudace stavby: 2016

Zastavěná plocha: 1 600 m2

Celkové investiční náklady:  20 mil. Kč, včetně zabudované technologie

Popis: zástupce investora do fáze uvedení stavby do provozu

bottom of page