top of page

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY, HRADEC KRÁLOVÉ
objekty ,,A'' + ,,B'' (investiční záměr CITY GARDEN)

Zpracování návrhu stavby:  2020

Administrativní plochy (HPP): 16 000 m2

Komerční plochy (HPP): 2 600 m2

Zastavěná plocha: 7 100 m2

Plocha pozemku: 10 500 m2

Celkové investiční náklady: 800 mil. Kč

Popis: zástupce investora do fáze stavby

OBCHODNÍ CENTRUM - RETAIL PARK,      PRAHA - ĎÁBLICE

Zpracování návrhu stavby:  2020

Zastavěná plocha: 3 000 m2

Plocha pozemku: 12 000 m2

Celkové investiční náklady: 85 mil. Kč

Popis: investor do fáze zpracování NS a uzavření dlouhodobé smlouvy o právu stavby

OBJEKT PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ,    KUTNÁ HORA

Zpracování územní studie a dokumentace pro územní řízení: 2021

Zastavěná plocha: 2 800 m2

Plocha pozemku: 10 000 m2

Celkové investiční náklady: 85 mil. Kč

Popis: zástupce investora do fáze uvedení stavby do provozu 

bottom of page