top of page

VÝROBNÍ HALA - SVAŘOVNA VČETNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI, SMIŘICE

Zpracování návrhu stavby:  2017

Zastavěná plocha: 1 000 m2

Celkové investiční náklady: 7 mil. Kč, včetně zabudované technologie a VZT

Popis: zástupce investora do fáze uvedení stavby do provozu 

bottom of page