top of page

VÝROBNÍ HALA - REKONSTRUKCE ČÁSTI VÝROBNÍ HALY, VČETNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI, SMIŘICE

Kolaudace stavby:  2018

Zastavěná plocha: 800 m2

Celkové investiční náklady: 12 mil. Kč, včetně zabudované technologie a VZT

Popis: zástupce investora do fáze uvedení stavby do provozu 

bottom of page